Frågor och svar om tomtetågen

Foto: Daniel Myrberg

Vi får in en del frågor just nu om tomtetågen som vi kör mellan Almunge och Faringe 4-5 december. Här har vi sammanställt svar på flera av dem.

När och var går tomtetågen?

Tomtetågen kör mellan Almunge och Faringe, 4-5 december 2021.

Hur kommer man till stationerna?

Almunge ligger ca 25 km öster om Uppsala. Du når Almunge station från väg 282. Faringe station är skyltad från väg 273, ca 7 km nordost om Almunge. Kommer du med bil rekommenderar vi att köra till Faringe station, där det finns gott om parkeringsplatser intill varuhuset Thun’s.

Adress för Almunge station är Almungevägen 214, Almunge
Adress för Faringe station är Näsby 58, Almunge

Reser du kollektivt kan du ta UL-buss 809 från Uppsala Centralstation till hållplatsen Almunge station. Tider och priser hittar du på ul.se.

Vilka tåg kör?

Det kommer att köra ett ånglokdraget tåg och ett rälsbusståg. Ångloket som drar ångtåget kommer vara BLJ 5 Thor, se bild nedan.

Turerna som körs med ånglok är:
Från Faringe: 9.35, 11.35, 13.45 och 16.03.
Från Almunge: 10.55, 12.53, 15.00 och 17.10.
Övriga turer körs med rälsbuss.

Foto: Thomas Johansson
Behöver man förköpa biljett?

Nej, man behöver inte förköpa biljett. Vi kommer sälja biljetter både i Almunge och i Faringe under dagarna tågen kör. Fram till 1 december kunde man dock förköpa biljett i bokhandeln Böcker & Bläck som ligger i vårt stationshus på Uppsala Östra, Stationsgatan 11.

Hur kan man vara säker på att få plats?

Tågen har gott om plats, så vi räknar med att alla som vill ska kunna följa med. Baserat på det vi märkt hittills verkar den populäraste tiden vara söndagar mellan ca. kl 10 och kl 14, så utanför den tiden lär det finnas extra gott om plats.

Varför går inte tågen till och från Uppsala?

Att köra till Uppsala innebär extra arbeten med att bl.a. avsyna bana, aktivera vägskydd (som bommar och varningsklockor) och rensa plankorsningar. Lennakatten är en av de museijärnvägar i Sverige med längst sträckning, flest plankorsningar och störst signalanläggningar vilket gör detta arbete mycket omfattande för oss. Givetvis är detta något vi har resurser för att göra, men i år har vi valt att prioritera arbeten i verkstaden, bland annat renoveringen av ångloket SRJ 28 ”Stortysken” som vi hoppas få i trafik inom något år.

Varför reser inte medlemmar i Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar gratis?

Tomtetågen är ett speciellt evenemang, utanför vår ordinarie trafik, och är därför inte en del av de fria resor våra medlemmar får ta del av. Vi hoppas att våra medlemmar ändå vill resa med våra tomtetåg, och stödja vår ideella förening med ett biljettköp.