Museinatten 2017

Åk ångtåg till Bärby station! Se delar av vårt äldsta
stationshus, byggt 1876, allt medan ångloket tar vatten.


Kl 18.10, 20.10 & 22.10: Avgångar från Uppsala Östra
vid Resecentrum (tågbiljett löses i stationens väntsal)
Åter i Uppsala kl 19.20, 21.20 och 23.20.