Karta över Lennakatten

Här hittar du en karta över den sträckning som Lennakatten trafikerar. Järnvägen är 33 km lång och har sex stationer och åtta hållplatser. Spårvidden är 891 mm.

Karta över Lennakattens sträckning. Det finns 14 uppehåll på järnvägen: Uppsala Östra, Fyrislund, Årsta, Skölsta, Bärby, Gunsta, Marielund, Lövstahagen, Selknä, Löt, Länna, Almunge, Moga och Faringe. Fjällnora nås med buss från Selknä.

Stationer och hållplatser på Lennakatten

 • Uppsala Östra (km 114,3)
 • Fyrislund (km 112,4)
 • Årsta (km 111,1)
 • Skölsta (km 108,3)
 • Bärby (km 103,9)
 • Gunsta (km 102,8)
 • Marielund (km 100,0)
 • Lövstahagen (km 99,1)
 • Selknä (km 97,5)
 • Löt (km 95,2)
 • Länna (km 94,0)
 • Almunge (km 88,6)
 • Moga (km 86,0)
 • Faringe (km 81,9)

Kilometerräkningen utgår från Stockholms östra på Roslagsbanan, eftersom järnvägen en gång i tiden fortsatte dit.


Kartan är baserad på kartdata från Lantmäteriet