Tillgänglighet

Vi vill att så många resenärer som möjligt ska kunna åka med Lennakatten. Dock, eftersom våra tåg är gamla är tyvärr tillgängligheten ganska begränsad för resenärer med nedsatt rörlighet. På denna sida vill vi redogöra för hur tillgängligheten ser ut på vår anläggning, så att du kan ta ställning till om ditt sällskap kan resa med oss.

Har du frågor om tillgängligheten, vänligen kontakta oss.

Tillgänglighet på stationerna

Samtliga perronger på Lennakatten nås utan trappsteg från marknivå. Perrongerna är relativt breda och framkomliga, förutom på Marielunds och Almunge stationer som är smala och kan vara svåra att komma fram på med rullstol eller rullator när det är många resenärer på perrongerna. Perrongerna på Uppsala Östra station och Fyrislunds hållplats har hård beläggning, övriga har grusbeläggning. Samtliga perronger saknar kontrastmarkeringar och taktila plattor, så var försiktig.

Stationshusen i Uppsala Östra och Almunge har ingång utan trappsteg. Uppsala Östra station har entré på marknivå medan Almunge har en ramp upp till ytterdörren.

Likt plattformarna är ytorna runt stationerna generellt grusade. I Marielund finns en gräsmatta mellan plattformen och caféet, belagd gångväg saknas.

Ta sig till och från stationerna

Generellt saknas handikapparkering vid våra stationer, förutom vid Uppsala Östra. De stationer som har parkering i omedelbar anslutning till stationen är Uppsala Östra, Bärby, Almunge och Faringe (tänk på att parkera på anvisade parkeringsplatser).

Reser man från Uppsala Östra är det enklast att ta sig till stationen med buss eller tåg till Uppsala C. Uppsala C är en modern, tillgänglighetsanpassad station, men för tillgängligheten på ditt färdmedel till/från Lennakatten hänvisar vi till respektive trafikoperatör.

Tillgänglighet på tågen

Samtliga tåg kräver minst två trappsteg för att komma ombord. Trapporna är branta och på vissa vagnar smala, men det finns handstänger att hålla i sig med. Det kan vara ganska stort avstånd mellan vagn och plattform, upp till 30 cm, speciellt på våra äldsta vagnar (Lilla ångtåget) som är smalare. Om en resenär ej på egen hand kan ta sig på eller av tåget är det medföljande sällskaps ansvar att hjälpa resenären.

Det finns ej platser för rullstolsburna i tåget, så rullstolsburna resenärer behöver kunna lämna rullstolen under resan. Rullstolar och rullatorer som medföljer tåget förvaras i resgodsvagnen under färd. Elrullstolar kan inte alls tas med på Lennakattens tåg.

Tillgänglighet på bussarna

För resor till Fjällnora och andra resmål som inte ligger längs järnvägen kör Lennakatten veteranbussar i anslutning till tågen. Likt våra tåg har bussarna trappsteg för att komma in i bussen och upphöjda trottoarkanter vid hållplatserna saknas. Trapporna kan vara relativt branta och på vissa bussar är dörrarna smala. Om en resenär ej på egen hand kan ta sig på eller av bussen är det medföljande sällskaps ansvar att hjälpa resenären.

Det finns ej platser för rullstolsburna i bussarna, så rullstolsburna resenärer behöver kunna lämna rullstolen under resan. Utrymmet för rullstolar och rullatorer är mer begränsat på bussarna än på tågen. De kan därför behöva fällas ihop under resan. Elrullstolar kan inte alls tas med på Lennakattens bussar.

Trafikinformation 

Järnvägens personal på tåg och stationer står för utrop till resenärer, vilket sker muntligt utan högtalare. Tågpersonalen ropar ut nästa hållplats om det finns resenärer dit. Säg gärna till personalen om du har särskilt behov av information så de kan ha det i åtanke. 

Ledsagare

Ledsagare behöver lösa biljett enligt normal taxa på Lennakatten.

Toaletter

Tillgänglighetsanpassade toaletter med skötbord finns på följande stationer:

  • Uppsala Östra
  • Marielund (vid caféet)
  • Faringe (kan ej nås utan trappsteg)

Följande stationer har icke tillgänglighetsanpassade toaletter:

  • Bärby (normalt låst, men kan låsas upp av personal)
  • Marielund (i väntsalen)
  • Almunge (låst på vardagar, men kan låsas upp av personal)

Tågens toaletter är låsta av miljöskäl.

Tillgänglighet på lennakatten.se

Vi strävar efter att lennakatten.se ska uppfylla tillgänglighetsriktlinjerna som anges i World Wide Web Consortiums Web Content Accessibility Guidelines (WGAC) 2.2, nivå AA. WCAG:s riktlinjer har som syfte att skapa hemsidor som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det finns dock några kända brister och avsteg från WCAG:s riktlinjer på lennakatten.se. 

Tidtabeller är presenterade i pdf-format eller bildformat som inte är tillgänglighetsanpassade. För resenärer som inte kan läsa dessa tidtabeller hänvisar vi till våra kontaktvägar (telefon 018-13 05 00, e-post info@lennakatten.se eller Messenger @Lennakatten) där vi kan hjälpa dig hitta tider för din resa.

Vissa bilder saknar alt-beskrivningar. Vi arbetar kontinuerligt med att skriva alt-beskrivningar för samtliga bilder på hemsidan. 

Det finns enstaka fall av färger som har för svag kontrast.