Bra att veta

Här har vi samlat information som är bra att veta inför din resa med Lennakatten.


Hitta till oss

Adresser, parkeringsmöjligheter och kollektivtrafikanslutningar till våra stationer och hållplatser finns på en egen sida:

Barnvagnar

Du får ta med barnvagnar utan extra kostnad på våra tåg. Barnvagnar förvaras i tågets resgodsvagn som medföljer samtliga passagerartåg på Lennakatten. Vår personal hjälper till med av- och pålastning. Barnvagnar får inte förvaras i passagerarkupéer av framkomlighets- och säkerhetsskäl.

Cyklar

Du kan ta med cyklar utan extra kostnad på Lennakattens tåg. Cyklar förvaras under resan i resgodsvagnen som medföljer samtliga passagerartåg på Lennakatten. Vår personal hjälper till med av- och pålastning.

Bagage ombord

Ombord på tåget kan du ta med handbagage som med enkelhet kan förvaras under sätet eller på hatthyllan. Större bagage förvaras utan extra kostnad i resgodsvagnen som medföljer samtliga passagerartåg på Lennakatten. Bagage som förvaras i resgodsvagnen ska dock ej väga mer än 30 kilogram, med enkelhet kunna lastas av och på tåget. Farligt gods och gods som kan skapa obehag får aldrig medföra Lennakattens tåg.

Hittegods

Vi sparar upphittat hittegods på Uppsala östra station. Du kan hämta ut h på Uppsala Östra station under ordinarie öppettider. Hittegods som ej har hämtats ut efter tre månader slängs. Värehittegods som ej har hämtats ut innan trafiksäsongens slut lämnas till polisen.

Djur ombord

Samtliga djur reser med Lennakatten utan extra kostnad.

Toaletter

Toaletter finns på stationerna Uppsala Östra, Bärby, Marielund, Almunge och Faringe samt i caféet i Marielund. Handikappanpassade toaletter finns på Uppsala Östra och i Marielund. I vissa fall kan toaletterna vara låsta, fråga då personal så låser vi upp.

Toaletterna ombord på tågen är avstängda av miljöskäl.

Funktionsnedsättningar

Våra tåg är 70-140 år gamla och därför har vi mycket begränsade möjligheter att ta med rullstolsburna resenärer på tågen. För att rullstolsburna resenärer ska kunna medföra tåget behöver de kunna komma upp på tåget utan rullstol och sitta på de vanliga sittplatserna ombord. Rullstolen förvaras då under resan utan extra kostnad i resgodsvagnen.

Samtliga stationer och hållplatser kan nås utan trappsteg. Handikappanpassade toaletter finns på Uppsala Östra och i Marielund.

Ledsagare

Ledsagare behöver lösa biljett till ordinarie biljettpris på våra tåg. Alternativt kan ledsagare medföra rekvisition, varpå vi skickar faktura för resan.

Säkerhetsregler

Det är förbjudet för andra än järnvägspersonal att gå eller stå i spåret. Korsning av spåret får endast ske vid anvisade plankorsningar. Detta gäller året om, även utanför trafiksäsongen.

Övergångsbryggorna mellan vagnarna är instabila och stor risk finns för klämning eller annan skada. Använd därför endast dessa om du ska gå mellan vagnarna, och undvik i möjligaste mån att använda dem när tåget rör på sig. Stå absolut inte still på övergångsbryggorna!

Alkohol- och rökförbud

Det är strikt förbjudet att förtära alkohol ombord på våra tåg samt på våra stationer och hållplatser enligt lag. Undantag gäller dock för abonnerade tåg, där samtliga resande tillhör samma sällskap.

Rökförbud gäller på samtliga våra tåg samt på samtliga våra stationer och hållplatser.