Kategorier
Föreningsinformation

Bli medlem för 2023 redan nu, få 2022 på köpet!

Från och med nu kan du börja lösa medlemskap i vår förening, Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf), för kalenderåret 2023. Löser du medlemskap för 2023 får du resterande del av 2022 på köpet. Detta erbjudande gäller endast nya medlemmar, befintliga medlemmar får ett inbetalningskort i december för att förnya sitt medlemskap. SRJmf är Sveriges största museijärnvägsförening…

Kategorier
Föreningsinformation

Årsmöte 2022

Medlemmar i Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar kallas härmed till årsmöte. Tid: Lördag 26 mars 2022, kl 14.30Plats: IOGT-NTO Godtemplargård, Framtidsvägen 9 Gunsta Program årsmötesdagen 13.00 Samling med kaffe/te/dricka med smörgås i Gunsta Godtemplargård. 13.30 Författaren och dramatikern Anders Larsson berättar om sin år 2019 utkomna roman ”Skymning i Folkhemmet” som har Roslagsbanan invävd i sin handling.…