Fordonslista

Nedan är en sammanställning av fordon som ägs av museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar.

Notera att de angivna fd beteckningarna på fordon ej är en komplett förteckning utan endast ett urval. Om ej annat anges har samtliga fordon 891 mm spårvidd.

Förklaring till förekommande bansignaturer
BLJByvalla–Långshyttans Järnväg
DHJDannemora–Hargs Jernväg
HBHolmens Bruk
HFJHällefors–Fredriksbergs Järnvägar
HSJHjo–Stenstorps Järnväg
NMJNäs–Morshyttans Järnväg
NKlJNordmark–Klarälvens Järnväg
NVHJNorsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar
NÖJNorra Östergötlands Järnvägar
LNJLenna–Norrtelje Jernväg
RBJärnvägs AB Roslagsbanan
SJStatens Järnvägar
SLStorstockholms Lokaltrafik
SLJStorstockholms Lokaltrafiks Järnvägar
SMABSmåländska Smalspåret AB
SRJStockholm–Rimbo Jernväg / Stockholm–Roslagens Järnvägar
UHBUddeholmsbolaget
ULJUpsala–Lenna Jernväg
VBVikbolandsbanan
VGJVästergötland–Göteborgs Järnvägar
ÖJÖlands Järnvägar
Förteckning av förekommande verkstäder

Markerat i fet stil är den benämning som förekommer i fordonslistorna.

 • Waggonfabriken Arlöv (sedermera ASJ Arlöv)
 • Allmänna Svenska Elektriska AB (ASEA) i Västerås
 • AB Svenska Järnvägsverkstäderna (ASJ) i Arlöv, Falun och Linköping
 • AB Atlas i Stockholm
 • Waggonbau Bautzen, Tyskland
 • Christian Olsson i Falkenberg
 • Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget (DEVA) i Västerås
 • DHJ Verkstad (Dannemora–Hargs Jernvägs egna verkstad) i Österbybruk
 • Feikef i Örebro
 • Fole Mekaniska Verkstad i Visby
 • Gefle gjuteri
 • Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-Aktien-Gesellschaft i Gliwice (Gleiwitz), Polen
 • Hagfors bruk
 • Henschel & Sohn i Kassel, Tyskland
 • Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad i Umeå
 • Jung i Kirchen, Tyskland
 • Kalmar Mekaniska Verkstad, sedmera KVAB
 • Klosterverken i Långshyttan
 • Kockums i Malmö
 • Kristinehamns Mekaniska Verkstad
 • Lameco i Hällnäs
 • Ljunggrens Mekaniska Verkstad i Kristianstad
 • Maschinenbau Kiel (MaK) i Kiel, Tyskland
 • Motala verkstad
 • Munkfors bruk
 • Nydqvist & Holm, sedmera NOHAB, i Trollhättan
 • Orestein & Koppel i Berlin, Tyskland
 • Ingenjörsfirman R D R:son Söderberg AB i Göteborg
 • SRJ Verkstad (Stockholm–Rimbo Jernvägs egna verkstad) i Mörby
 • Södertälje verkstad
 • ULNJ Verkstad (Upsala–Lenna–Norrtelje Jernvägs egna verkstad) i Norrtälje
 • Vabis i Södertälje
 • Vagn- & Maskinfabriken i Falun
 • Volvo i Göteborg
 • Waggonbau Görlitz i Tyskland

Listan aktuell per 2024-01-22

Ånglok

BeteckningFd beteckningTillverkadTypAxelföljdLängdI drift?
HB 2Jung 1916ÅngackumulatorlokCNej
SRJ 3 Rimbo*Nydqvist & Holm 1884Tanklok1B5,4 mNej
BLJ 4 LångshyttanMotala verkstad 1897TanklokC6,0 mJa
BLJ 5 ThorVagn- & Maskinfabriken 1909Tenderlok1D-212,6 mJa
HFJ 11Motala verkstad 1947Överhettat tanklok (802 mm spårvidd)1’D1′10,5 mNej
NÖJ 16SJ N6p 3163 / Marma Långrör 5NOHAB 1917Överhettat tanklok1D9,1 mRenovering pågår
SRJ 28Henchel & Sohn 1920Överhettat tenderlok1’C1′-415,5 mRenovering pågår
SJ Gp 3132Motala verkstad 1950Överhettat tenderlok1’D-214,0 mNej
*Deposition från Järnvägsmuseet (Statens maritima och transporthistoriska museer)

Diesellok

BeteckningFd beteckningTillverkadTypAxelföljdLängdMotorI drift?
SRJ 1SJ Z4p 1539KVAB 1947Dieselhydrualisk lokomotorB5,8 m180 hkJa
NKlJ Z4p 3SJ Z4p 317 / SJ Z4tu 317 /
RB Z4p 5 / SL Z4p 9701
KVAB 1952Dieselhydrualisk lokomotorB6,2 m180 hkRenovering pågår
SRJ Z6 3SJ Z6p 1541ASJ Falun 1954Dieselhydrualisk lokomotorB8,2 m205 hkJa
SRJ 55SJ Bdp 3255 / SLJ Bdp 3255ASEA 1946Dieselelektiskt lok (fd ellok)Bo’Bo’11,3 mRenovering pågår
SJ T23 125SJ Tp 3502MaK 1954Dieselhydrualiskt lok (1435 mm spårvidd)D10,7 m750 hkNej, reservdelar
SJ Z4p 266RB Z4p 4 / SL Z4p 9702KVAB 1951Dieselhydrualisk lokomotorB6,2 m180 hkJa
SJ Z4p 406KVAB 1956Dieselhydrualisk lokomotorB6,2 m180 hkNej
SJ Tp 3515SMAB Tp 3515MaK 1954Dieselhydrualiskt lok1’C1′10,7 m750 hkJa

Ellok

BeteckningFd beteckningTillverkadTypAxelföljdMotorI drift?
HB 5ASEA 1950ElackumulatorlokB35 hkJa
Dannemora gruvor 32ASEA 1968 el. 1977ElackumulatorlokB2×7,5 kWJa
SRJ 50SJ Bap 3250 / SLJ Bap 3250DEVA 1939Ellok (fd dieselelektiskt lok)Bo’Bo’400 hkNej

Rälsbussar

BeteckningFd beteckningTillverkadTypI drift?
SJ YBo5p 796SJ YCo5p 796 / SJ YP 796Hilding Carlsson 1953Motorvagn, 42 sittplatserRenovering pågår
SJ YBo5p 797SJ YCo5p 797 / SJ YP 797Hilding Carlsson 1953Motorvagn, 42 sittplatserNej, reservdelar
SJ YBo5p 809SJ YCo5p 809 / SJ YP 809Hilding Carlsson 1954Motorvagn, 42 sittplatserJa
SJ YBo5p 885SJ YP 885Hilding Carlsson 1956Motorvagn, 42 sittplatserJa
SJ YFo5p 904Hilding Carlsson 1956Motorvagn med endast resgodsutrymmeJa
SJ UBFo3yp 2109SJ UBFYP 2109Hilding Carlsson 1956Släpvagn med resgodsutrymme, 40 sittplatserJa
SJ UBo3yp 2139SJ UBYP 2139Hilding Carlsson 1958Släpvagn, 50 sittplatserJa
Alla rälsbussar är 16,6 m långa. Motorvagnarna (SJ 796, SJ 797, SJ 809, SJ 885, SJ 904) har en motor på 180 hk.

Personvagnar

BeteckningFd beteckningTillverkadTypLängdI drift?
ULJ CN 4SRJ C 554ULNJ Verkstad 18903 klass sommarvagn, träkorg8,7 mJa
SRJ C 9Atlas 18853 klass personvagn, träkorg7,9 mJa
MÅJ C 11SJ Cp 268Vagn- & Maskinfabriken 19033 klass personvagn, träkorg10,2 mJa
SRJ C 14Atlas 18863 klass personvagn, träkorg7,9 mJa
NKlJ C 22Arlöv 19163 klass personvagn, träkorg12,5 mJa
SRJ Co 22DHJ BCo 9 / SJ Bop 859 / SLJ BP 859ASJ Linköping 19133 klass personvagn, träkorg17,8 mJa
SRJ Co 26Atlas 18963 klass personvagn, träkorg14,8 mJa
SRJ Co 30Tjv 606417Atlas 18973 klass personvagn, träkorg14,8 mNej
SRJ Co 33SJ Bop 861Atlas 1899–ASJ Linköping 19413 klass personvagn, träkorg15,9 mJa
SRJ Coö 37Vagn- & Maskinfabriken 19023 klass sommarvagn, träkorg13,5 mRenovering pågår
SRJ Coö 38Vagn- & Maskinfabriken 19023 klass sommarvagn, träkorg13,5 mRenovering pågår
SRJ Co 43Fole 19063 klass personvagn, träkorg16 mRenovering pågår
VB Co 43TjvLjunggrens 19043 klass personvagn, träkorg16 mNej
SRJ Co 50SRJ Co 503 / SJ Bop 868 / SLJ BP 868Fole 19063 klass personvagn, träkorg17 mNej
SRJ Co 70SRJ Co 520 / SJ Bop 882ASEA 19143 klass personvagn, träkorg17,8 mJa
SRJ Co 71SRJ Co 521 / SJ Bop 883ASEA 19143 klass personvagn, träkorg17,8 mJa
SRJ Co 76SJ Bop 888 / SLJ BP 888Bautzen 19203 klass personvagn, träkorg17,8 mNej
SRJ Co 89SJ Bop 901 / SLJ BP 901ASEA 19363 klass personvagn, träkorg17 mJa
SRJ Co 103SJ Bop 915 / SLJ BP 915Södertälje 19413 klass personvagn, stålkorg19,1 mNej
SRJ Co 106SJ Bop 917 / SLJ BP 917Bautzen 19433 klass personvagn, stålkorg19 mNej
SRJ Co 108SJ Bop 919 / SLJ BP 919Bautzen 19443 klass personvagn, stålkorg19 mNej
SLJ/RB UBxp 111SRJ Bo 122 / SJ Bop 953 / SLJ BP 953ASJ Linköping 1956–NOHAB 19852 klass manövervagn, stålkorg19 mNej
SRJ Co 114SJ Bop 925 / SLJ BP 925ASJ Linköping 19443 klass personvagn, stålkorg19,1 mJa
SRJ Co 115SJ Bop 926 / SLJ BP 926ASJ Linköping 19443 klass personvagn, stålkorg19,1 mNej
SRJ NoC 198SRJ Co 198 / Tjv 606601Atlas 18973 klass sommarvagn, träkorg13 mJa
SJ CFp 352VGJ C 1016Kalmar Mekaniska Verkstad 1900–KVAB 19633 klass personvagn, träkorg10,7 mNej

Resgodsvagnar

BeteckningFd beteckningTillverkadI drift?
DHJ F 13SJ Fp 161KVAB 1944Nej
SRJ Få 80Tjv 606415Atlas 1901Ja
LNJ F 84SRJ F 107Kockums 1884Nej
ULJ F 159SRJ F 226Ljunggrens 1897Ja
SRJ F 231SJ Fp 164KVAB 1944Ja
SRJ F 239SJ Fp 172KVAB 1923Nej
SJ DFo11p 735SJ DFo11t 735Hässleholm 1947 (fd 1067 mm spårvidd)Ja

Godsvagnar

BeteckningFd beteckningTillverkadI drift?
DHJ Gs 20SJ Gsp 301091Gefle gjuteri 1914Nej
DHJ Gs 21SJ Gsp 301092Gefle gjuteri 1914Nej
NMJ N 40Näs Bruk 1908Ja
DHJ P 66DHJ P 5Kristinehamns Mekaniska Verkstad 1876Nej
DHJ N ?DHJ Verkstad 1875?Nej
LNJ KN 60SRJ KN 970Atlas 1884Nej
LNJ NN 64SRJ NN 904Hjo Mekaniska Verkstad 1884Nej, underrede
SRJ G 66Atlas 1888Nej, underrede
LNJ NN 67SRJ NN 907Hjo Mekaniska Verkstad 1884Nej, underrede
SRJ Gk 71Atlas 1888Nej, underrede
SRJ G 72Atlas 1891Nej, underrede
LNJ G 88ULNJ Verkstad 1901Nej, korg
SRJ G 94Tjv 606412Vabis 1899Nej
SRJ Gh 103SJ Gsp 301088Södertälje verkstad 1905Nej
BLJ I 121Klosterverken 1898Ja
SRJ Gk 146Atlas 1890Nej, underrede
ULJ N 148SRJ N 928Ljunggrens 1901Nej, underrede
SRJ L 151Atlas 1885Ja
ULJ G 153SRJ G 451ULNJ Verkstad 1896Nej, underrede
SRJ L 156Atlas 1885Ja
BLJ N 161Atlas 1892Ja
ULJ NN 167SRJ NN 924ULNJ Verkstad 1889Nej, underrede
DHJ NNr 189SJ NNsp 324206Vagn- & Maskinfabriken 1913Ja
UHB P 190NKlJ P 190Munkfors Bruk 1876Ja
DHJ Qo 227SJ Q36p 350392Vagn- & Maskinfabriken 1914Nej
SRJ N 237Atlas 1884Nej, underrede
SRJ N 249Atlas 1884Nej, underrede
SRJ N 272Atlas 1886Nej
SRJ N 285Hagfors bruk 1888Nej, underrede
SRJ N 294Hagfors bruk 1888Nej, underrede
SRJ NNm 390Tjv 617516Fole 1909Nej
SRJ NNm 391Tjv 617517Fole 1909Nej
SRJ G 415SJ Gsp 301070Vagn- & Maskinfabriken 1908Nej
ÖJ P 442SJ Tjv 617571KVAB 1938Ja
SRJ Gh 473SJ Gsp 301109Södertälje verkstad 1911Nej
VB NN2 475SJ TjvASJ Linköping 1916Ja
SRJ Gh 477SJ Gsp 301047Södertälje verkstad 1911Nej
SRJ G 496SJ Gsp 301127Gefle gjuteri 1915Ja
NKlJ Gm 518Vagn- & Maskinfabriken 1918Nej
SRJ G 592SJ Gsp 301052ASJ Linköping 1916Ja
SRJ G 600SJ Gsp 301059ASJ Linköping 1916Ja
SRJ Obl 603SJ Obs 324445Fole 1908Nej
SRJ Ims 722SJ Iarp 323955Södertälje verkstad 1911Nej
SRJ Im 806SJ Iarp 324018Vagn- & Maskinfabriken 1915Nej
SRJ NNr 861SRJ verkstad 1916Nej, underrede
NKlJ M+ 934KVAB 1944Nej
SRJ NN 1003Tjv 1003Södertälje verkstad 1905Nej
SRJ NNu 1033SJ NNrp 324155Orestein & Koppel 1919Ja
SRJ NNu 1037SJ NNrp 324159Orestein & Koppel 1919Nej?
SRJ NNu 1038SJ NNrp 324160Orestein & Koppel 1919Ja
SRJ NNu 1039SJ NNrp 324161Orestein & Koppel 1919Ja
SRJ NNu 1041SJ NNrp 324163Orestein & Koppel 1919Ja
SRJ NNu 1044SJ NNrp 324166Orestein & Koppel 1919Nej
SRJ NNu 1046SJ NNrp 324168Orestein & Koppel 1919Ja
SRJ NNu 1047SJ NNrp 324169Orestein & Koppel 1919Ja
SRJ NNu 1048SJ NNrp 324170Orestein & Koppel 1919Ja
SRJ NNu 1049SJ NNrp 324171Orestein & Koppel 1919Nej
SRJ NNu 1053SJ NNrp 324175Orestein & Koppel 1919Ja
SRJ NNu 1055SJ NNrp 324177Orestein & Koppel 1919Nej
SRJ Q37p 1109SJ Q37p 350380ASJ Arlöv 1957Ja
SRJ Q37p 1110SJ Q37p 350385ASJ Arlöv 1957Ja
SRJ Qop 1200SJ Q12bp 1200Gleiwitz 1917Ja
NKlJ Op 1984Interconsult 1968Ja
NKlJ Op 1985Interconsult 1968Ja
NKlJ Mo 2051Christian Olsson 1961Ja
NKlJ LGo 2055Christian Olsson 1962–NKlJ Verkstad 1985Ja
NKlJ LGo 2057Christian Olsson 1962–NKlJ Verkstad 1985Ja
NKlJ Mo 2058Christian Olsson 1962Ja
NKlJ Mo 2060Christian Olsson 1962Ja
NKlJ Mo 2061Christian Olsson 1962Ja
NKlJ LGo 2062Christian Olsson 1962–NKlJ Verkstad 1986Ja
NKlJ LGo 2062Christian Olsson 1962–NKlJ Verkstad 1985Ja
VGJ Gssl 2151SJ Gsp 300424R D R:son Söderberg 1947Ja
NKlJ Qo 20018Interconsult 1968Ja
SJ Gp 310031KVAB 1950Ja
SJ Gp 310037KVAB 1950Ja
SJ Op 330071Christian Olsson 1953Ja
SJ Q37p 350040KVAB 1947Ja
SJ Q37p 350187Christian Olsson 1953Ja
SJ Q37p 350213Kockums 1954Ja
SJ Q37p 320982Waggonbau Görlitz 1920Ja

Tjänstefordon

BeteckningFd beteckningTillverkadTypI drift?
SRJ RälsbilVolvo 1938Rälsbil, modell Volvo PV801Ja
ULJ SnöplogSnöplogNej
Hå–Vallviks JärnvägBergMotordressinJa
SJ TjvVB NN2 485ASJ Linköping 1916GrusvagnNej
HSJ 238Ljunggrens 1912BallastjNej
“ULJ 3”SBT021p 4800Lameco 1970SlipersbytareJa
“ULJ 4”Beaver 700Plasser & Theurer 1978SpårriktareJa
SRJ C3p 4C3p 4Kalmar Mekaniska Verkstad 1946SnöplogNej
SRJ C3p 5C3p 5Kalmar Mekaniska Verkstad 1957SnöplogNej
SRJ MTR 5BergMotortrallaNej
“ULJ 5”PLB013pKershaw 1965BallastplogJa
“ULJ 6”BURp 023Feikef 1975BuskröjareJa
“ULJ 7”RMR042pLamecoSpikmaskinJa
“ULJ 8”Rolf Englund (SRJmf) 2006Följetralla till “ULJ 6”Ja
SRJ Ba 8Berg 1939ElrevisionstrallaNej
RB 48 IIABpVB Co 43Ljunggrens 1904HjälpvagnNej
SJ Tjv 787ÖJ P 381KVAB 1939GrusvagnJa
NKlJ M+ 951KVAB 1943KranvagnJa
SJ SPR 091 2008Plasser & Theurer 1971Spårriktare (1435 mm spårvidd)Nej
SJ MDR 113p 2729Berg 1955MotordressinJa
SJ MDR 112p 2759Berg 1950MotordressinJa
SJ MDR 114p 2794Berg 1952MotordressinJa
SJ MDR 125p 3314Berg 1958MotordressinNej
SJ MDR 125p 3317Berg 1958MotordressinNej
SJ MDR 125p 3318Berg 1958MotordressinNej
NVHJ NNr 8052SJ Tjv 804SpårrensareJa
SJ/SRS Q37p 350110Överföringsvagn m lastbilsflak & hydrualkranJa
SJ/SRS Q37p 350329Överföringsvagn m lastbilsflakJa
NNrp 324131LNJ Nm 116Ljunggrens 1905Handvevad kranvagnNej
SJ Tjv 617569ÖJ P 435KVAB 1936GrusvagnNej
SJ Tjv 617526ÖJ P 441KVAB 1938GrusvagnNej
SJ Tjv 617580ÖJ P 447KVAB 1938GrusvagnNej
SJ Tjv 617581ÖJ P 489KVAB 1943GrusvagnNej