Föreningens historia

Från några ungdomar som umgicks i en avställd vagn i Djursholm till en av Uppsalas största turistattraktioner. Det här är historien om resan som vår förening, Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar, har varit igenom. En resa som spänner sig över 60 års tid och lett till det Lennakatten är idag.

1958

Fyra 15-åriga pojkar startar en modelljärnvägsklubb i Danderyd. De får av SRJ-bolaget låna en avställd personvagn att ha som klubblokal.

1959

Klubben får motorvagnen SRJ 4 som gåva. En renovering påbörjas och nya medlemmar ansluter sig till klubben. Med tiden kommer dock anda intressen i vägen och klubben ”Motorvagn 4” hamnar i sparlåga.

1966

Fem andra ungdomar, ej medlemmar i Motorvagn 4, är intresserade av att driva en egen järnväg. De får köpa en tegelbruksbana utanför Bro i Uppland och erbjuds överta ångloket ByCF 10 av Sveriges Järnvägsmuseum. Snart ångrar sig dock både järnvägsmuseet och tegelbruket och drar tillbaka erbjudandena.

1967

Ungdomarna står utan hemvist, men får då reda om den inaktiva klubben Motorvagn 4. Kontakter tas och renoveringsarbetet tas upp igen. Arbetena sker på ett övergivet stickspår i Djursholm. Visioner väcks om att bevara fler fordon och kanske till och med bilda en egen museijärnväg, liknande de som tidigare har bildats, eller håller på att bildas, i Mariefred, Jädraås och Anten.

1968

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar bildas den 15 mars av medlemmar ur Motorvagn 4.

1969

Föreningens första ånglok, SJ Gp 3132, införskaffas.

1970

Föreningens första ångloksutflykt genomförs den 22 mars, Stockholms östra-Rimbo tur och retur. Loket är Marma Långrör nr 5.

Den första ångloksutflykten med SRJmf den 22 mars 1970, fotad vid sjön Sparren mellan Kårsta och Rimbo. Foto: Owe Danneskog/SRJmf arkiv
1971 körs ett tåg för uppvaktning av kommunalpolitiker i Uppsala. Här är tåget på Uppsala Östra. Foto: Owe Danneskog/SRJmf arkiv

1971

Kommuner i Roslagen uppvaktas om bildandet av en museijärnväg. Alla kommuner är ointresserade – utom Uppsala kommun. Arbete påbörjas för en museijärnväg Uppsala Ö-Faringe.

1974

Premiärtåget för den nya museijärnvägen Upsala-Lenna Jernväg körs den 26 maj. Tågresan utgick ända från Stockholms östra till Uppsala Östra. Den nya museijärnvägen blir en succé bland Uppsalaborna. Snart märker föreningen att lokalbefolkningen, speciellt de lite äldre, kallar tågen på museijärnvägen för ”Lennakatten”, efter ett gammalt tåg som rullade på banan runt 60 år tidigare. Lennakatten etableras snart som ett smeknamn för hela museijärnvägen.

1977

Godstrafiken mellan Uppsala och Hallstaviks pappersbruk, som fram tills nu pågått samtidigt som museitrafiken, flyttas från Lennakattens spår till en nybyggd järnväg och museitågen blir ensamma kvar mellan Uppsala och Faringe. Året därpå rivs banan från Faringe till Hallstavik.

1979

Uppsala kommun beslutar att köpa järnvägen mellan Uppsala Östra och Faringe från SJ. Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar får arrendera banan på långtidskontrakt.

Ångloket SJ Gp 3132 på Uppsala Östra med ett museitåg, under museijärnvägens andra trafikår, 1975. Foto: Owe Danneskog/SRJmf arkiv
Ångloket SRJ 28 “Stortysken” tillbaka i Uppland, på premiärkörning hösten 1987. Foto: Lars Granström

1982

Ett hårt slag mot föreningen när stationshuset i Faringe brinner ner en natt i januari, och med det föreningens alla överliggningslokaler.

1987

Efter 20 år på bortaplan återkommer Sveriges största smalspåriga ånglok, SRJ 28 ”Stortysken”, tillbaka till Uppland när Lennakatten får överta loket i deposition.

1988

De första planerna på en ombyggnation av Uppsala Centralstation väcks, vilket skulle påverka museijärnvägens Uppsala Östra station. Givetvis är föreningen med i diskussionerna.

1992

Återuppbyggnaden av Marielunds bangård står klar och Marielund har sedan dess varit ett av järnvägens främsta resmål.

2001

Almunges bangård och stationshus står återuppbyggd resp. renoverad. Därmed har samtliga bangårdar på banan som revs vid persontrafikens nedläggning återuppbyggts.

2005

Lennakattens bro över nya E4:an utanför Uppsala invigs. Nya Uppsala Centralstation börjar byggas och Uppsala Östra station får på hösten flytta för första gången på 129 år, till Bergsbrunnaparken. Men bara tillfälligt, för i detaljplanen finns det inritat ett nytt stationsläge för Östra station alldeles intill de nya normalspåriga spåren. Ett bevis för den goda relation föreningen har utvecklat med kommunen de senaste 34 åren.

Tillfälliga Uppsala Östra, sommaren 2006. Foto: Lars Granström
Ångloket BLJ 5 Thor gör rundgång på nya Uppsala Östra en sommardag 2014. Foto: Lars Granström

2011

Ett nytt stationshus invigs i Faringe, till utseendet identiskt med det som brann ner vintern 1982. Ett 29 år gammalt sår har till slut läkt för föreningen.

2012

Nya Uppsala Östra står klar, alldeles intill Uppsala Centralstation. Spåren delar till och med nummerserie med normalspåren, och har nummer 9 och 10. 

Idag

Idag har Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar med god marginal passerat 50-årsstrecket och tuffar på som aldrig tidigare. Medlemsantalet har passerat 2000 medlemmar och Lennakatten har etablerat sig som en av Uppsalas största turistattraktioner.

Vidare…

Lennakatten kommer fortsätta transportera Uppsalaborna och andra besökare ut i det uppländska landskapet många år framöver. Samtidigt är följetången med Uppsala Östra inte slut än. Nya planer finns för Uppsala Centralstation som skulle kräva att Lennakattens station flyttar på sig ännu en gång. Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar fortsätter hålla god kontakt med Uppsala kommun och Trafikverket för att säkerställa att en optimal lösning erhåller och Lennakatten kan fortsätta rulla in till Uppsala även i framtiden.

Föreningens ordförande genom åren

1968–1973 Peter Clementz

1973–1974 Gunnar Melin

1974–1981 Bengt Karlsson

1981–1983 Henrik Block

1983–1985 Lennart Hedquist

1985–2005 Lennart Heljefors

2005–idag Johan Vinberg