Kategorier
Föreningsinformation

Bli medlem för 2024 idag – få resten av 2023 på köpet

Från och med nu kan du börja lösa medlemskap i vår förening, Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf), för kalenderåret 2024. Löser du medlemskap för 2024 får du resterande del av 2023 på köpet.

Detta erbjudande gäller endast nya medlemmar, befintliga medlemmar får ett inbetalningskort i december för att förnya sitt medlemskap.

SRJmf är Sveriges största museijärnvägsförening med över 2000 medlemmar. Som medlem i SRJmf reser du fritt på Lennakattens tåg och bussar i ordinarie trafik, du får medlemstidningen Roslagsexpressen med 4 ex/år och möjligheten att engagera dig ideellt i Lennakattens verksamhet.

Medlemsavgifterna för 2024 är oförändrade från 2023 och är som följande:

  • Ordinarie medlemskap: 450 kr
  • Ungdomsmedlemskap (t.o.m. 19 år): 260 kr
  • Familjemedlemskap (samma adress som ordinarie medlem, erhåller ej Roslagsexpressen): 250 kr

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro 185-5907. Uppge “medlemsavgift” samt namn, adress, telefonnummer, epost och födelsedatum. Du kan också lösa medlemskap på Uppsala Östra station och i caféet i Marielund.

Välkommen som medlem i Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar!