Hitta till oss

Nedan hittar du adresser och information om hur du tar dig till samtliga stationer och hållplatser längs Lennakattens sträckning.

Uppsala Östra station

Spår 9 och 10 på Uppsala Centralstation.
Adress: Stationsgatan 11, Uppsala
Parkering: Stationsgatan 40, garage | Aimo Park
Centralgaraget (ca 100 m bort)
Kollektivtrafik: Uppsala Centralstation – bussar och tåg.
Hållplats Vaksala torg (ca 600 m bort) – bussar.
Färdbeskrivning: Google Maps

Fyrislunds hållplats

Vid McDonald’s Fyrislund, nära Fålhagsleden.
Kollektivtrafik: Hållplats Mistelgatan södra – UL linje 6.
Hållplats Axel Johanssons gata (ca 500 m bort) – UL linje 1 och 7.
Färdbeskrivning: Google Maps

Årsta hållplats

Vid korsningen Fålhagsleden/Jordgubbsgatan i Årsta.
Kollektivtrafik: Hållplats Jordgubbsgatan – UL linje 6 och 30.
Färdbeskrivning: Google Maps

Skölsta hållplats

Vid Stamvägen i södra Skölsta.
Kollektivtrafik: Hållplats Hasselbladsvägen (ca 600 meter bort) – UL linje 119.
Färdbeskrivning: Google Maps

Bärby station

Vid väg 282.
Adress: Funbo-Bärby 15, Uppsala
Parkering: Mycket begränsat antal på stationen.
Kollektivtrafik: Hållplats Bärby station – UL linje 809 och 810.
Färdbeskrivning: Google Maps

Gunsta hållplats

Vid korsningen Gunsta villaväg/Dymlingsvägen i Gunsta.
Kollektivtrafik: Hållplats Gunsta (ca 400 m bort) – UL linje 809 och 810.
Färdbeskrivning: Google Maps

Marielunds station

Längs vägen genom Marielund.
Adress: Marielund 118, Uppsala
Parkering: Begränsat antal intill stationen. Notera dock att vändplanen vid stationshuset har parkeringsförbud.
Färdbeskrivning: Google Maps

Lövstahagens hållplats

Längs vägen genom Marielund.
Kollektivtrafik: Hållplats Breidagård (ca 1,3 km bort) – UL linje 809 och 810.
Färdbeskrivning: Google Maps

Selknä hållplats

Ca 100 meter nedför avtagsvägen i Selknä från väg 282.
Kollektivtrafik: Hållplats Selknä (ca 200 m bort) – UL linje 809 och 810.
Färdbeskrivning: Google Maps

Löts hållplats

I östra delen av Lännalöt.
Kollektivtrafik: Hållplats Länna Löt (ca 400 m bort) – UL linje 809.
Färdbeskrivning: Google Maps

Länna station

Vid Länna bruksväg och Länna bruk. Gångväg leder från bruksområdet till stationen.
Kollektivtrafik: Hållplats Bruksgatan (ca 300 m bort) – UL linje 809.
Färdbeskrivning: Google Maps

Almunge station

Längs Almungevägen/väg 282
Adress: Almungevägen 214, Almunge
Parkering: Finns på stationen
Kollektivtrafik: Hållplats Almunge station – UL linje 809.
Färdbeskrivning: Google Maps

Moga hållplats

Stig leder till hållplatsen vid Asprotsvägens slut.
Färdbeskrivning: Google Maps

Faringe station

Vid vändslingan i Näsby, ca 200 m sydväst om varuhuset Thun’s.
Adress: Näsby 58, Almunge
Parkering: Stor parkering finns nära stationen.
Kollektivtrafik: Hållplats Faringe station – UL linje 147 (endast skoldagar).
Färdbeskrivning: Google Maps

Fjällnora (busshållplats)

Vid parkeringen till Fjällnora friluftsområde.
Adress: Fjällnora 35, Uppsala
Parkering: Stor parkering finns vid friluftsområdet.
Kollektivtrafik: Hållplats Fjällnora friluftsområde – UL linje 810.
Färdbeskrivning: Google Maps


Karta över Lennakatten

Karta över Lennakattens sträckning. Baserat på kartdata från Lantmäteriet