Arbeta med bana

Lennakattens järnväg är 33 km lång och stora delar är byggd redan 1876. Den har givetvis blivit moderniserat något under de mer än 140 åren sedan dess men är till stora delar fortfarande en mycket gammal och underhållskrävande konstruktion. Vår banavdelning sköter underhållet på banan och bygger även ut spår på stationer för att utveckla järnvägstrafiken.

Det krävs ingen speciell utbildning för att vara med i banavdelningen, vi lär varandra helt enkelt. Har du dock någon kunskap eller erfarenhet som du tror kan vara till nytta för vårt arbete med banan är du såklart välkommen att dela med dig av den. För att leda ett banarbete, att vara en så kallad tillsyningsman, behöver man vara utbildad i säkerhetsordning, nivå 2. Dessutom behöver man regelbundet göra en hälsokontroll (intervallet beror på åldern), som bekostas av föreningen. För att köra arbetståg för banarbeten behöver man vara utbildad i säkerhetsordning nivå 3 och vara utbildad förare. Mer om hur det fungerar med säkerhetsordning kan du läsa under trafik.

Är du intresserad av att vara med i banavdelningen, hör av dig till personal@srjmf.se så berättar vi mer!

Nedan är ett urval av de saker banavdelningen gör. Vad som görs på banan beror givetvis på vad det finns för behov för tillfället. Men vi kan vara rätt säkra på att det alltid kommer finnas något att göra på vår 33 km långa järnväg.

Löpande underhåll

En stor del av det löpande arbetet med banan är slipersbytet, med följande grusning och spårriktning. Slipers är de träsyllar som ligger under rälsen och sakta ruttnar. Därför måste de bytas var 35-45 år, vilket innebär att ca 1500 slipers byts per år. Vi är lyckligt lottade som förening, och får ett bidrag från Uppsala kommun för att kunna anlita ett slipersbytargäng som hjälper oss byta slipers. Arbetet leds dock fortfarande av en av våra aktiva och allt arbete runt själva slipersbytet sker ideellt. Innan slipersbytet sker behöver de nya sliprarna köras ut till de platser längs banan där de ska stoppas in, vilket görs med vår kranvagn. Efter slipersbytet behöver nytt makadam läggas på banan vilket sker med våra stora malmvagnar. Därefter kör vi fram med vår stora spårriktare, som lyfter upp spåret och justerar det till exakt rätt position. Att köra spårriktaren är knepigt och maskinen kräver mycket underhåll, men det är en viktig del av järnvägens underhåll. Slutligen läggs ett sista lager makadam på och spåret sopas så att överflödig makadam som ligger ovanpå sliprarna och samlar upp fukt tas bort. Till slut har man en jämn och fin bana, värdig våra gamla rullande klenoder.

Buskagerensning

Foto: Ludvig Sahlin

En viktig säkerhetsåtgärd för banan är rensning av buskage kring banan. Speciellt vid plankorsningar mellan väg och järnväg är det viktigt att sikten är god så att biltrafikanterna kan se tåget i god tid innan man passerar spåret. Även längs banan är buskagerensning viktigt så att inga resenärer får en buskvist i ansiktet eller så att våra lok och vagnar inte repas. Eftersom buskarna växer ut igen är detta en löpande åtgärd som aldrig tar slut. Buskagerensingen sker primärt med vår rälsgående buskagerensare, men vissa saker måste också tas för hand.

Bangårdsupprustning

Foto: Lars Granström

När vi började trafikera Lennakattens järnväg 1974 var de flesta av de gamla bangårdarna på stationerna upprivna. Dessa har allt eftersom byggts tillbaka, men än pågår arbete med att rusta upp våra stationer till ännu högre standard. Bland annat kan det byggas fler spår, renoveras växlar och plattformar och ny belysning på bangården byggas.

Plankorsningsrenovering

Foto: Lars Granström

Plankorsningar mellan väg och järnväg slits mycket av all passerande väg trafik, plogbilar och vägsalt. Därför behöver de med jämna mellanrum bytas ut. Vi passar ofta på att byta ut rälsen mot kraftigare och slittåligare räls för att höja standarden på plankorsningarna vilket skapar en jämnare gång i spåret.

Banöppning

Foto: Lars Granström

I april varje år, inför trafiksäsongen behöver banan öppnas för året. Det innebär att man åker längs hela banan, synar av den, sopar och blåser bort grus från plankorsningar och växlar så tågen kan passera utan problem. Detta är ett arbete som tar ungefär två dagar och kan ses som en start för årets trafik. Dock ska påpekas att banarbetståg kan förekomma även innan banöppningen, året om.

Spårbesiktning

Varje år ska banan besiktas. Det innebär att man går längs hela banan och inspekterar varje bult, spik, sliper och skarv och letar efter fel som behöver åtgärdas. Allt noteras i ett protokoll som sedan betas av allt eftersom. De allra flesta problem är icke-akuta och behöver inte åtgärdas på en gång. För att arbetet ska bli lite mindre omständigt delar man upp banan mellan flera personer, som tar några kilometer var.

Banjouren

För att snabbt kunna åtgärda fel på banan har vi en banjour som tar emot rapporter om fel på banan. Arbetet delegeras sedan till tillgängliga personer så att felet snarast åtgärdas, oftast inom en till två dagar.


Stora delar av banavdelningens arbete görs av ett gäng pensionärer som arbetar med diverse banarbeten på vardagar dagtid. Har du inte möjlighet att arbeta då pågår givetvis arbeten på helger också. Är du intresserad, hör av dig till personal@srjmf.se så berättar vi mer.