Övriga arbeten

Det finns gott om arbeten på Lennakatten och inom vår förening som inte platsar in i kategorierna trafik, verkstad, bana, signal eller café. Det finns ett brett urval av arbeten, vissa direkt kopplade till järnvägen och andra för att driva föreningen. Här presenterar vi några av dessa arbeten, men det listan kan göras ännu längre. Vissa saker har vi säkert inte tänkt på att vi behöver än, och som du kanske kan bidra med till föreningen. Alla dessa arbeten är kanske inte jättespännande, men flera är nödvändiga för järnvägens drift och fortlevnad. De är viktiga sätt att bidra till föreningen och dessutom utesluter de inte att man också arbetar inom andra områden på järnvägen.

Är du intresserad? Kontakta personal@srjmf.se så berättar vi mer!

Stationsföreståndare/Hållplatsföreståndare

Lennakatten har sex stationer och åtta hållplatser som alla behöver skötas om. Det kan vara alltifrån att klippa gräset och kratta löv till att byta tak på stationshuset eller byta träet på en bänk. Arbetet sköts av stationsföreståndaren eller hållplatsföreståndaren, även om större arbeten kan blanda in flera personer. Generellt finns det en föreståndare per station eller hållplats. Arbetet sker året om, men man bestämmer själv när man arbetar och vad man ska göra, så länge stationen/hållplatsen hålls prydlig.

Marknadsföring

För att folk ska känna till vår järnväg och vår trafik behöver de givetvis marknadsföras. Marknadsföringen innehåller ett brett urval av delar. Vår hemsida ska uppdateras regelbundet med tidtabeller, evenemang och trafikinformation. Föreningens sociala medier ska uppdateras med nya inlägg, under trafiksäsongen i princip varje dag. Annonser ska publiceras i olika tidningar och inför evenemang kan tidningarna kontaktas så att de kan skriva artiklar om dem. Inför varje säsong tas en trafikfolder fram med information om tidtabell och resmål och texter ska skrivas till olika turistguider. Det finns många fler saker att göra, och ju mer marknadsföring som görs, desto fler personer kan komma och resa på vår järnväg.

Samarbeten med andra aktörer

Vi driver flera samarbeten med andra turistaktörer i syfte att locka fler resenärer till våra tåg och hitta nya intäktskällor. För att kunna ordna dessa samarbeten behöver man hålla möten, diskuteras vad som ska göras och se till att vi kan genomföra samarbetena. I vissa fall kan vi behöva ordna bokning av paketresor, vilket också kräver arbeten. Dessa arbeten är viktiga för föreningens ekonomi och möjliggör att järnvägen kan utvecklas.

Roslagsexpressen

Roslagsexpressen är Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägars medlemstidning. Tidningen ger ut fyra gånger per år och är helt beroende av våra medlemmars bidrag i form av bilder och artiklar. Artiklarna kan vara en blandning mellan rapporter från arbetena i verkstaden och ute på banan, bildreportage från trafiken och historiska artiklar. För att tidningen ska bli gjord behövs både personer som skriver in artiklar samt en redaktion som sammanställer artiklarna till en tidning.

Personalavdelningen

Lennakatten har över 200 aktiva medlemmar, flest av alla musejärnvägar i Sverige, vilket innebär att det kräver en hel del arbete att bara organisera personalstyrkan och hålla koll på allas behörigheter. Alla personers behörigheter dokumenteras, och det kontrolleras att kraven för att behålla behörigheterna upprätthålls. De personer som kan gå vidare till nya tjänstgöringar ska få inbjudningar till utbildningarna. Dessutom ska nya aktiva rekryteras och tas om hand så de får en bra start i föreningen och kommer in i de avdelningar de vill arbeta i.

Samhällsbevakning

Uppsala kommun är en expanderande kommun vilket innebär flera byggnationsprojekt i järnvägens närhet. Därför behöver vi personer som håller ett öga på olika projekt i järnvägens förening och diskuterar med Uppsala kommun och byggnadsaktörer för att tillgodose järnvägens intressen. Det inkluderar möten med tjänstemän, skriva yttranden på samråd och att upprätthålla kontakt med byggledare som ska utföra arbeten i järnvägens närhet.

Arkivering

Förutom att förvalta en 33 km lång järnväg och ett hundratal fordon har vår förening ett stort arkiv av historiska bilder, dokument och andra artefakter från Roslagens järnvägar och andra järnvägar i hela Sverige. Det mesta av samlingarna finns i stationshuset i Faringe. Dessa samlingar behöver sorteras, förvaltas och digitaliseras så att de kan användas i utställningar, böcker och andra syften. Det är en del av våra ändamål att bevara och dokumentera järnvägshistoria från Roslagen, så därför är detta en mycket viktig roll.


Är du intresserad av att hjälpa till med något av detta? Kontakta oss på personal@srjmf.se så berättar vi mer!