Praktiskt att veta

Om man bli aktiv är det naturligt man har frågor om hur saker och ting fungerar i vår förening. Här listar vi lite praktiska saker som är bra att veta om man vill bli aktiv på Lennakatten.

Medlemskap

För att bli aktiv på Lennakatten behöver man vara medlem i vår förening, Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar. Hur man blir medlem kan man läsa om under Bli medlem.

Som aktiv medlem får man vissa förmåner som passiva medlemmar inte får. Bland annat får man ett frikort som du kan bjuda med 10 vänner på en fri resa på järnvägen och rabatt på vissa saker i våra caféer.

Uniformer och arbetskläder

Det är upp till dig själv att införskaffa uniform och arbetskläder för ditt arbete. Som aktiv på Lennakatten kan du köpa nytillverkade uniformspersedlar, som uniformsmössa, uniformsknappar och annat från vårt uniformsförråd, kontakta uniformer@srjmf.se för mer information. Dessa kan dock vara ganska dyra eftersom mycket specialtillverkas för vår verksamhet.

Du kan också hålla utkik på Tradera, där brukar det då och då dyka upp begagnade uniformer. Museijärnvägen ÖSlJ har också ett beklädnadsförråd som säljer nytillverkade uniformer. Du når de på bekladnadsforradet@gmail.com. Slutligen kan du kolla på järnvägsmarknader och kanske fråga någon aktiv på järnvägen om de har något över som de kan sälja till dig.

Detta är bra att ha som uniform för att tjänstgöra i trafiken:

  • En uniformsmössa med järnvägsmärken på (obligatoriskt för alla i säkerhetstjänst)
  • Vit skjorta
  • Marinblå kostymbyxor
  • Svart eller mörkblå slips eller fluga
  • Marinblå kavaj med guldiga järnvägsknappar
  • Marinblå väst med guldiga järnvägsknappar

Vissa använder både kavaj och väst, andra föredrar kavaj utan väst och vissa använder väst utan kavaj, främst vid varma dagar. Det sistnämnda är ej helt historiskt riktigt, men går att använda om vädret kräver det. Undantagsvis kan man också köra i endast skjorta, utan kavaj eller väst, men detta bör undvikas om möjligt.

Utbildning

Foto: Lars Granström

Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att börja jobba på Lennakatten. Föreningen ordnar utbildning för de flesta tjänsterna på järnvägen. För utbildning i Säkerhetsordning (Säo) skickar vi ut inbjudan till de som kan gå utbildningen när det är dags. För övriga utbildningar behöver du meddela ditt intresse till ansvariga, som behöver bedöma dig lämplig för utbildningen. Detta gör du lämpligast genom att prata med dem eller maila dem. Du lär känna vilka som är ansvariga för vad när du börjar jobba på järnvägen, och du kan också fråga oss på personal@srjmf.se.

Hur ofta behöver man tjänstgöra?

Fördelen med att arbeta ideellt är att du kan bestämma själv hur mycket tid du vill lägga ner på järnvägen. Vissa tjänstgör några få gånger per år medan andra lägger stora delar av fritiden på järnvägen. Många tycker att ca 10 dagar per år är lagom i trafiken, då har man en chans att lära känna banan bra och sina kollegor i föreningen.

Om man tjänstgör i säkerhetstjänst finns det dock vissa minimikrav för hur många tjänstgöringsturer man behöver ta för att bibehålla sin behörighet. Ju fler behörigheter man har, desto fler turer behöver man givetvis ta för att behålla alla behörigheter. Om man skulle missa att ta någon kompetenstur något år finns det möjligheter att ta upp behörigheten igen utan att behöva gå om hela utbildningen.

Hälsokrav för vissa tjänster

För att tjänstgöra i arbeten med säkerhetsansvar, så kallad säkerhetstjänst, behöver man uppfylla ett antal hälsokrav som ställts av Transportstyrelsen. Bland annat behöver du klara vissa krav på syn, hörsel, blodtryck m.m. För att se att dessa hälsokrav uppfylls behöver du med jämna mellanrum genomgå en hälsokontroll som bekostas av föreningen. Du behöver även fylla i en hälsodeklaration med jämna mellanrum.

Om du inte skulle klara av hälsokraven finns det gott om arbeten på järnvägen som inte har säkerhetsansvar, och därmed inte har några hälsokrav.

Boka turer

För att boka in sig på turer i trafiken har vi ett digitalt bokningssystem kallat “Turfsys” (Turfördelningssystemet). Här kan du boka den tur du vill ha, och efter en stund går turfördelaren in och godkänner bokningen. Sedan gäller eget ansvar för att vara på plats i tid och genomföra turen.

Får förhinder får man gärna hjälpa till att hitta en ersättare för turen. Undvik att avboka turer så långt som möjligt. Blir man sjuk ska man dock förstås avboka. Är det mindre än 24 timmar innan turen börjar ska man kontakta tågledaren, då det då är dennes ansvar att hitta en ersättare.

I Turfsys kan du också boka sängplats på våra överliggningsplatser.

Överliggning

Foto: Lars Granström

Föreningen förfogar över tre överliggningsplatser för aktiva. Dels i Faringe stationshus, som har ett femtontal sängar, dels i en friggebod i Faringe stationsträdgård kallad “Gökhuset” med fyra sängar, och dels på övervåningen i Almunge stationshus med sex sängar. Du bokar sängarna i vårt turbokningssystem under trafiksäsong. Utanför trafiksäsong finns ingen bokning, men det brukar inte vara något problem att få sängplats.

Mat

I Faringe finns ett matlag som ordnar matlagning de flesta dagar arbete pågår. Maten betalas till egenpris genom en namnlista på väggen i köket. Är man i tjänst och äter mat utanför matlagets tid eller om ingen mat serveras finns det frysta matlådor, främst med rester från tidigare måltider att köpa för samma pris som matlagets vanliga måltider.

Aktivmöten

Två gånger per år har vi aktivmöten där vi träffas och går igenom vad som händer i föreningen. Föreningens avdelningar håller presentationer med vad som har hänt inom deras område, föregående trafiksäsongs resultat presenteras och planerna för nästa trafiksäsong gås igenom. Dessutom bjuds på fika. Aktivmötena brukar vara ett trevligt sätt att träffa kollegor man inte ser så ofta även utanför trafiksäsongen.