Arbeta med signaler

Lennakatten har Nordens största signalanläggning på en museijärnväg. Längs vår bana finns fem ställverk och 24 vägskyddsanläggningar (bommar, klockor och kastljus) som alla måste underhållas. Dessutom byggs anläggningarna ständigt ut. Nya funktioner läggs till, pålitligheten förbättras och säkerheten höjs. Arbetena utförs av vår signalavdelning. Det behövs ingen speciell utbildning för att börja arbeta i signalavdelningen, vi lär varandra. Flera signalanläggningar kräver ganska avancerade kunskaper om hur de fungerar för att kunna arbeta i, men det finns också lättare uppgifter för nybörjare att ta tag i. En del arbeten sker i närheten av starkström, då behövs särskild behörighet.

Är du intresserad av att vara med i signalavdelningen? Kontakta personal@srjmf.se så berättar vi mer!

Signalavdelningens arbeten är ganska säsongsberoende. Majoriteten av de nybyggande arbetena, då ställverk byggs ut och nya plankorsningar anläggs. Eftersom Lennakatten delvis går genom expanderande bostadsområden händer det ofta att korsningar byggs om eller byggs nya. Genom att bygga de nya anläggningarna själva istället för att leja ut till en extern firma får vi ett ekonomiskt tillskott till föreningen.

Foto: Lars Granström

På vintern flyttar arbetet inomhus till Faringe. I våra verkstäder där kan man göra flera underhållsarbeten, till exempel olika komponenter till signalanläggningarna som på våren sedan kan monteras ute på banan.

Sommartid pågår signalarbetet främst av felavhjälpande arbeten. Underhåll av en signalanläggning kan vara alltifrån att byta en lampa i en signal till att behöva felsöka komplexa reläanläggningar efter en liten komponent som har gått sönder. Till hjälp finns stora kopplingsscheman, men ibland visar det sig att gamla kopplingsscheman inte alltid stämmer överens med verkligheten. Då får man också utöver att åtgärda felet på signalanläggningen rätta till kopplingsschemat för att underlätta framtida reparationer.

Foto: Anders Järvenpää

Är du intresserad av att vara med i signalavdelningen? Kontakta personal@srjmf.se så berättar vi mer!