Ungdomar från 10 år

Självklart kan man arbeta på Lennakatten även som ungdom! Våra unga aktiva medlemmar gör en viktig roll i driften av järnvägen i roller som souvenirförsäljare, tågbiträde och biljettförsäljare. Genom att arbeta på Lennakatten som ungdom får du en djup förståelse för hur järnvägsdriften fungerar, vilket är en stor fördel när du får åldern inne till att gå vidare till de roller som kräver säkerhetstjänst, till exempel konduktör eller lokförare. Och även om du inte kan arbeta i de stora rollerna riktigt än, är du ändå en fullvärdig del av vår aktivskara och får lära känna alla som jobbar på järnvägen.

När du fyller 16 år kan du gå vidare till första nivån av säkerhetstjänst. Mer om det kan du läsa under Trafik.

Låter något av detta intressant? Kontakta personal@srjmf.se så berättar vi mer.

Souvenirförsäljare – från 10 år

Souvenirförsäljare går runt på tåget och säljer souvenirer till resenärerna. Man kan också gå runt och samla in donationer till föreningens olika projekt. Souvenirförsäljare är en viktig tillgång för vår förening, de ger ett bra ekonomiskt tillskott för järnvägens drift och hjälper till att skapa ett trevligt bemötande för våra resenärer.

Tågbiträdesassistent – från 13 år

Som tågbiträdesassistent hjälps man och tågbiträdet åt att lasta bland annat barnvagnar och cyklar i tågets godsvagn, kallad “godsfinkan”. Det gäller att arbeta taktiskt: fråga resenärerna vart de ska resa, placera destinationslappar och placera godset i den ordning de ska av så att på- och avlastning går smidigt. Dessutom kan man ibland få andra uppdrag av de vuxna på tåget, till exempel av tågbefälhavaren som är tågets “chef”.

Som tågbiträdesassistent är du underställd tågbiträdet, det är hen som leder arbetet och meddelar tågbefälhavaren när arbetet är klart. Efter 1-2 år kan du som tågbiträdesassistent gå vidare till tågbiträde.

Tågbiträde – från 15 år

Tågbiträdets uppdrag är bland annat att lasta bland annat barnvagnar och cyklar i tågets godsvagn, kallad “godsfinkan”. Det gäller att arbeta taktiskt: fråga resenärerna vart de ska resa, placera destinationslappar och placera godset i den ordning de ska av så att på- och avlastning går smidigt. Dessutom kan man ibland få andra uppdrag av de vuxna på tåget, till exempel av tågbefälhavaren som är tågets “chef”. När lastningen är utförd, eller när något annat arbete som skulle utföras är klart meddelar man detta till tågbefälhavaren genom att visa signalen “klart” med en utsträckt arm.

På ångtåget har man oftast även en tågbiträdesassistent som hjälper till med arbetet, men på dieseltåget är man ensam i godsfinkan, vilket innebär ett ännu större ansvar.

Biljettförsäljare – från 15 år

Biljettförsäljaren sitter i biljettluckan i stationshuset på Uppsala Östra och säljer biljetter, tillsammans med expeditionsföreståndaren. Det finns många slags biljetter och rabatter att hålla reda på, och allt lär man sig i biljettkursen som hålls kring april/maj varje vår. Utöver att sälja biljetter säljs även souvenirer, böcker och medlemskap till vår förening. Dessutom ska man vara beredd på att ge restips och hänvisningar till resenärerna, så det är bra att ha en viss koll på järnvägen även när man jobbar i biljettluckan. Biljettförsäljaren är den första personen många resenärer möter när de reser på vår järnväg. Därför är det viktigt att vara trevlig och hjälpsam så att resenärerna får ett trevligt bemötande.

Från 17 års ålder kan man gå vidare till att bli expeditionsföreståndare. Den rollen kan du läsa mer om under Trafik.

Cafébiträde – från 15 år

Som cafébiträde hjälper man till i något av våra caféer i Marielund och Almunge med att bära fram varor, servera gästerna, torka av borden, diska m.m. Man börjar som elev innan man efter några turer känner att man klarar sig på egen hand. Arbetet kan stundvis vara hektiskt, men genom att arbeta som ett lag flyter arbetet på.

Efter att ha varit cafébiträde ett par år kan man gå vidare till cafékassör eller kallskänka, läs mer under café.

Stallvakt – från 15 år

Foto: Ludvig Sahlin

Är man intresserad av att i framtiden köra och elda ånglok är första steget att vara stallvakt. Som stallvakt är man med och startar upp ånglokets fyr dagen före det ska rulla i trafik, för att sakta värma upp pannan så att loket inte tar skada. Dessutom finns det en rad delar av loket som ska gås igenom, smörjas, putsas, och så ska loket fyllas på med kol och vatten. Arbetet leds av stallförmannen.

Stallvakt är ett utmärkt sätt att lära känna ånglokets alla egenskaper och mekanismer. Därför är det ett viktigt första steg för att bli ånglokseldare, och sedan förare. Det kan du läsa mer om under trafik.


Är du intresserad att bli aktiv på Lennakatten som ungdom? Kontakta personal@srjmf.se så berättar vi mer.