Arbeta i verkstaden

Minst lika viktigt som att driva trafiken är att se till att vi har fordon att köra med. Allt vårt fordonsunderhåll sker i våra verkstäder i Faringe, primärt i lokstallet men även på andra delar av stationen. I Faringe renoverar vi också fordon som inte rullar i trafiken än så att vi kan få fler fordon att köra med.

Det behövs inga erfarenheter eller kunskaper för att arbeta i verkstaden, vi lär varandra helt enkelt. Har du dock några kunskaper som du tror kan vara till nytta för oss, till exempel om du arbetar inom bygge, fordonsunderhåll eller något annat relevant är du varmt välkommen att dela med dig av dina färdigheter.

Är du intresserad av att arbeta i verkstaden, hör av dig till personal@srjmf.se så berättar vi mer!

Ånglok

Foto: Lars Granström

Ånglok är den äldsta typen av fordon som föreningen innehar. I och med antal mil våra trotjänare kör varje år, i kombination med åldern, krävs det mycket underhåll och renoveringsarbete. Ångloksunderhåll är en heltäckande aktivitet som mer eller mindre innefattar alla delar på loket. Maskineri ska hållas i skick, eventuella läckor täppas igen och, framförallt, samtliga delsystem och komponenter ska vara i bra skick. Liksom de andra fordonen i form av både vagnar och lok besiktigas och kontrolleras de loken som kör i trafik med strikthet.

Utöver kontinuerligt underhåll görs också renoveringar av stillastående ånglok. Innan ångloket kan komma ut i trafik efter en lång renovering behöver allt gås igenom: pannan behöver renoveras, tuber bytas, lager gjutas om och mycket mer. Loket kanske inte har rullat på över 40 år, men när det kommer ut från verkstaden blir det som nytt.

Rälsbuss

Foto: Lars Granström

Föreningens rälsbussar används flitigt nästan alla trafikdagar. Det medför slitage. Rälsbussarna genomgår årligen en rejäl översyn som innefattar en rad olika kontroller och åtgärder. Bland annat ska olja i motorn bytas, batterier laddas osv. Också större projekt som till exempel att byta riktningsväxellådor och kompressorer sker löpande i mån av behov.

Utöver endast generellt underhåll på de befintliga rälsbussarna renoveras det också för fullt. För att hålla vår omfattande trafik igång behövs flera rälsbussar, så att slitaget kan fördelas jämnt och man har reservvagnar om någon skulle gå sönder. Under en typisk renovering ska många detaljer men också större delar slipas och målas om. Motorn renoveras, bromscylindrar lagas/byts ut, nya fönster sätts in och kylsystem fräschas upp. Elektriska delsystem och den invändiga klädseln av enheten ses också över så att vagnarna blir som nya.

Diesellok

Foto: Lars Granström

Föreningen har sex diesellok. Fyra är av typen Z4p som är den minsta typen av diesellok. Därefter kommer det mellanstora loket, SRJ Z6 3. Störst och kraftigast bland dieselloken, och det som kräver mest underhåll, är TP-loket.

Dieselloken genomgår årligen en rejäl översyn som innefattar en rad olika kontroller och åtgärder. Bland annat ska olja i motorn bytas, batterier laddas osv. Utöver det syns exempelvis växellådor och andra viktiga delsystem över kontinuerligt.

Renovering görs också. Mycket ska målas, motor ska fräschas upp, hytten renoveras, hjullager åtgärdas, drivkedja renoveras, kompressor och lufttank renoveras, och mycket, mycket mer.

Vagnar

Foto: Lars Granström

På vagnssidan finns det på liksom de andra lokkategorierna alltid något att göra. Föreningen innehar många vagnar, både sådana som är trafikdugliga och ej. Därför handlar vagnsarbetet om både underhåll och renovering. Typiskt vagnsunderhåll kan vara allt från att byta fjädrar, underhålla bromsar, slipa och måla lister. Varje år besiktigas också samtliga fordon som drar persontrafik, vilket medför komponenter att se över/byta.

Men vi underhåller inte bara vagnar, vi renoverar nya vagnar också så vår fordonspark kan utökas. Under renoveringsarbeten ska hjullager kontrolleras/lagas, bromssystem lagas, luftledningar lagas, tak bytas, nya fönster sättas in. Eftersom säkerheten är högsta prioritet ska allt vara fullt fungerande när vagnen till slut får ihopkopplas med sitt tågsätt och färden kan börja.

Dressiner och rälsbil

Foto: Lars Granström

Några av våra mer okända fordon är våra dressiner. Dessa små järnvägsfordon är inte några vi använder i vår trafik, men riktiga klenoder i sig och värda omvårdnad. Att arbeta med dressiner är lite annorlunda mot att arbeta med deras större loksyskon. Maskinerna är mindre, och av enklare konstruktion än vad loken ofta är. Att renovera och underhålla en dressin kan därför jämföras med att exempelvis mecka med en motorcykel, fast på räls. Några gånger per år brukar vi också ta ut dressinerna och visa upp de vid någon station längs banan, vilket brukar vara uppskattat.

Utöver våra dressiner har vi också en unik rälsbil från 1938. Maskinmässigt är rälsbilen en gammal Volvo-taxidroska som har satts på järnvägshjul. Rälsbilen behöver mycket omsorg, men är körbar och brukar ta några turer längs banan per år.


Arbete sker i verkstaden året om, med betoning på helger. På skollov händer det att vi arbetar extra. Är du intresserad av att vara med, kontakta personal@srjmf.se så berättar vi mer!