Kontakt

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar
Upsala-Lenna Jernväg
Lennakatten

Uppsala Östra station
Adress: Stationsgatan 11
754 30 Uppsala

Telefon: 018-13 05 00
Epost: info@srjmf.se