Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifterna ser du nedan.

Telefon: 018-13 05 00
E-post: info@srjmf.se

För brådskande ärenden, ex felaktigt fälld bom eller träd över spåret, ring ULJ Tågledare: 070-669 70 80

OBSERVERA vad gäller ev. felaktigt fällda bommar: Bomanläggningarna vid ULJ är försedda med en automatik, som tar upp felaktigt fälld eller kvarliggande bom, efter ca 5 minuter. Avvakta gärna några minuter för att låta det automatiska bomlyftet träda i funktion. (Skulle en felfällning förekomma som automatiken åtgärdar, är vi ändå tacksamma för meddelande om det).

Postadress

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar
Upsala-Lenna Jernväg
Lennakatten
Uppsala Östra station

Stationsgatan 11
753 40 Uppsala

Medlemsregistrator

Medlemmar i Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar: vid adressändringar o.dyl. kontakta SRJmfs medlemsregistrator via e-post på:

medlemsregistret@srjmf.se

Kontaktuppgifter SRJmf och Järnvägsförvaltningen Upsala-Lenna Jernväg

Notera: För generella trafikupplysningar och liknande, vänligen kontakta oss på föreningens allmänna kontaktadresser, se överst på sidan.

Ordförande
Johan Vinberg
johan.mg.vinberg@gmail.com

Vice ordförande
Henrik Birath, 070-187 29 01
henrik_birath@hotmail.com

Trafik
Rasmus Georgii-Hemming, 076-767 61 58
rasmusgh@live.se

Chartertåg/bokningar
Ruth McKie, 018-25 75 71
bokning@srjmf.se

Marknadsföring
Jesper Moverare, 070-576 50 67
marknadsforing@srjmf.se
– Annonsering i media
Maria Moreno, 070-810 96 23
mariamoreno73@gmail.com

Personal
Björn Magnusson, 070-277 74 24
personal@srjmf.se

Bana
Christian Jerrestål, 070-748 39 91
christian.jerrestal@srjmf.se

Signal
Anders Wårdenius Lindqvist, 073-610 60 92
anders.wardenius@gmail.com

Maskin
Henrik Larsson, 070-059 25 92
srj28_henke@hotmail.com
– Ånglok
Henrik Larsson, se ovan
– Vagnar
Thomas Lindström, 018-42 99 67
lindstrom@srjmf.se
– Dieselfordon
Robin Högberg, 073-931 60 41
robin.hogberg@srjmf.se
– Rälsbussar
Daniel Myrberg, 070-928 94 84
daniel.myrberg@hotmail.com

Kontakt vid arbeten vid järnvägen

Om någon form av arbete inom eller omedelbart intill järnvägens område skall utföras, t.ex. grävning dikning, kabeldragning etc., måste alltid överenskommelse träffas med utsedd funktionär, som också kontaktas omedelbart innan själva arbetet startas. (I akuta lägen tas kontakt med tågledaren)

För vissa arbeten t.ex. kabel- eller rördragning, skall skriftligt avtal upprättas. E-postadress i ärenden som rör kabel- eller rördragning: ledningar@srjmf.se