Stöd oss

Lennakatten drivs av den ideella, icke vinstdrivande Museiföreningen Stockholm–Roslagens Järnvägar (SRJmf). Vi är beroende av stödet från våra resenärer och medlemmar för att fortsätta driva och utveckla järnvägen. Genom att köpa en biljett, resa med våra tåg och fika i våra caféer stödjer du vår verksamhet och hjälper till att bevara Lennakatten för framtiden. Vill du stödja oss ännu mer finns det några alternativ som vi är mycket tacksamma om du överväger.

Tre sätt att stödja oss