Tidtabeller 2022

Här hittar du vilka dagar Lennakatten kör trafik för allmänheten under 2022 och tidtabeller för dessa dagar. Sommaren 2022 kör vi tåg för allmänheten på 52 trafikdagar mellan 20 maj och 11 september.

För de dagar då vi har evenemang med särskild tidtabell hittar du dessa tidtabeller på respektive evenemangs sida.

Trafikdagar 2022

Följande dagar kör Lennakatten 2022:

Fredagar 20 och 27 maj, 10 juni, 1, 15 och 29 juli, 5 och 19 augusti samt 2 och 9 september.

Lördagar 4 juni – 10 september

Söndagar 26 juni – 11 september

Onsdagar och torsdagar 29 juni – 11 augusti

Måndag 6 juni (nationaldagen)

Anslutningsbussar till Fjällnora går 26 juni – 14 augusti samt Fjällnoradagen 3 september

Tidtabell

Årets tidtabell som pdf-fil för nedladdning finns här:


Reseförslag

Vill du ha tips på turer att göra med Lennakatten? Vi har sammanställt en lista med förslag på hur och vart du kan resa med våra tåg.


Grafiska tidtabeller

Grafiska tidtabeller är tjänstetidtabeller som används av järnvägspersonalen för att enkelt få en överblick av trafiken på banan. Är du järnvägsintresserad och hellre vill ha tidtabellen som grafiska tidtabell kan du hämta de nedan.

Blad A och C (on, to, lö, sö)

Övre tidtabellen, blad A, går söndagar 26 juni-11 september samt måndag 6 juni. Under tidtabellen, blad C, går ons- och torsdagar 29 juni – 11 augusti samt lördagar 4 juni – 3 september. Notera att tåg markerade med streckade linjer ej är upplåtna för allmänheten.