Tidtabeller

På den här sidan finns aktuella tidtabeller för Lennakattens trafik. Trafiksäsongen på Lennakatten 2024 börjar 10 maj och slutar 21 september.

I vår kalender hittar du våra samtliga trafikdagar under sommaren. Välj en dag för att få upp den tidtabell som gäller den dagen.


Tidtabell som pdf

Lennakattens ånglok med tåg. I bakgrunden syns tornen på Uppsala domkyrka.

Samtliga ordinarie tidtabeller för trafiksäsongen 2024 på Lennakatten (ej specialtidtabeller) finns samlade som pdf här:


Tidtabellerna som grafiska tidtabeller finns här:

Notera att tåg 80-83 i grafisk tidtabell 51D är extratåg som normalt ej går.


Reseförslag

Hitta förslag på turer du kan göra i de olika tidtabellerna.