Länkar för personal

Här finns länkar som är användbara för aktiva medlemmar (personal) på Lennakatten.

Länkar

Turfördelningen (boka turer i trafiken samt sängbokning)

Arkivportalen (digitalt arkiv med föreskrifter, ritningar m.m.)

Föreningsmailen (för mailadresser som slutar med @srjmf.se)

Inloggning till lennakatten.se (för sidadministratörer)

Mailadresser

Turfördelare
För att önska turer eller frågor om turfördelning
turf@srjmf.se

Personalavdelningen
För frågor om utbildningar m.m.
personal@srjmf.se

Medlemsregistret
För ändringar av adress, telefonnummer
medlemsregistret@srjmf.se

Uniformer
För att köpa och skänka uniformer
uniformer@srjmf.se

Säkerhetsjouren
För att skicka in incidentrapporter.
sakerhetsjouren@srjmf.se

För kontaktinformation till individuella personer, se kontakt.