Skänk en gåva

Lennakatten drivs av den ideella, icke vinstdrivande Museiföreningen Stockholm–Roslagens Järnvägar. Vi är beroende av stödet från våra resenärer och medlemmar för att fortsätta driva och utveckla järnvägen. Med en gåva till Lennakatten kan du ge oss ett extra stöd som hjälper oss uppfylla dessa mål.

Gåvor är avgörande för genomförandet av många av de projekt vi driver för att utveckla verksamheten, som att renovera nya lok och vagnar, och bygga ut våra anläggningar. Du kan själv välja hur mycket pengar du vill ge och om du vill göra en generell gåva till föreningen eller öronmärka pengarna för ett särskilt projekt.

Du kan antingen sätta in pengar på vårt Bankgiro eller göra en Swish-insättning. Märk betalningen med “Gåva”, eller om du vill att pengarna ska gå till ett specifikt projekt, skriv i meddelandet vilket projekt pengarna ska gå till.

SRJmf Bankgiro

185-5907

SRJmf Swish

123 488 05 30

Aktuella projekt

Renovering av rälsbuss 796

Foto: Daniel Myrberg

Rälsbussen SJ YBo5p 796 genomgår för nuvarande en renovering. Det är den äldsta rälsbussen i våra samlingar och den sista rälsbussen som återstår att renovera hos Lennakatten. Vi samlar in pengar för att finansiera renoveringen. Alla bidrag är välkomna, stora som små!

SRJmf Bankgiro

185-5907

SRJmf Swish

123 488 05 30

Tack för ditt bidrag!