Presskontakt

Här finns information om Lennakatten för dig som är journalist.

Presskontakt

Ludvig Sahlin
luddesahlin@hotmail.com

Observera att denna presskontakt ej gäller vid ev. olyckor eller tillbud på järnvägen. Kontakta då istället tjänstgörande tågledare på 070-669 70 80 som hänvisar dig till tillförordnad presstalesperson.

Fakta om Lennakatten

Lennakatten är en 33 km lång smalspårig museijärnväg mellan Uppsala Östra och Faringe i Uppland. Järnvägens spårvidd är 891 mm, jämfört med det nationella järnvägsnätet som har spårvidden 1435 mm. Trafiken bedrivs med ånglok, diesellok och rälsbussar som är mellan 70 och 130 år gamla. Primärt går tågen för allmänheten mellan maj och september, men extratåg kan gå året om. Järnvägen drivs helt ideellt av Museiföreningen Stockholm–Roslagens Järnvägar.

Museiföreningen Stockholm–Roslagens Järnvägar grundades 1968, och sedan 1974 bedriver föreningen museijärnvägen Lennakatten. Därutöver ger föreningen ut tidningen Roslagsexpressen med fyra nummer per år. Föreningen har ungefär 2100 medlemmar, varav drygt 230 deltar aktivt i arbetet på järnvägen.

Länkar för att läsa mer

Pressbilder

Dessa bilder är fria att använda i redaktionella artiklar om Lennakatten eller Museiföreningen Stockholm–Roslagens Järnvägar. Önskas fler eller andra bilder, kontakta presskontakten så ordnar vi det.

Foto: Lars Granström/Lennakatten
Lennakatten på Uppsala centralstation. Foto: Lars Granström/Lennakatten
Rälsbuss på Lennakatten. Foto: Lars Granström/Lennakatten
Dieseltåg på Lennakatten. Foto: Lars Granström/Lennakatten
Foto: Lars Granström/Lennakatten
Foto: Lars Granström/Lennakatten
Tomtetåg på Lennakatten. Foto: Lars Granström/Lennakatten
Tomtetåg på Lennakatten. Foto: Jesper Movérare/Lennakatten
Karta över Lennakattens sträckning. Det finns 14 uppehåll på järnvägen: Uppsala Östra, Fyrislund, Årsta, Skölsta, Bärby, Gunsta, Marielund, Lövstahagen, Selknä, Löt, Länna, Almunge, Moga och Faringe. Fjällnora nås med buss från Selknä.
Karta över Lennakattens sträckning. Baserat på kartdata från Lantmäteriet.