Grafisk profil för Lennakatten

Lennakattens grafiska profil används för att ge en enhetlig bild av järnvägen och föreningen i vår kommunikation. Alla som kommunicerar något i Lennakattens eller Museiföreningen Stockholm–Roslagens Järnvägar namn bör därmed använda den grafiska profilen i sin kommunikation, det stärker vårt budskap.

Den grafiska profilen ska ses som vägledande för att skapa en kommunikation som är enhetlig och stämmer med hur vi vill att Lennakatten ska uppfattas av våra resenärer och vår omgivning.

Grafisk manual

Den grafiska manualen innehåller all väsentlig information rörande den grafiska profilen. I den grafiska manualen står hur den grafiska profilen skall användas och de regler och riktlinjer som finns att hålla sig till.

Logotyper

Logotypen finns i ett antal varianter, för att det ska finnas en logotyp som passar de flesta behov. I första hand används logotyperna med en negativ grön färgyta bakom. Den grafiska manualen beskriver vad de olika logotyperna är lämpade för.

Alla logotyper finns i fem olika filformat, avsedda för olika användningsområden. SVG rekommenderas för användning i Office-programmen, och är gjord med RGB-färger. PNG är lämpad för webbsyften och också gjord i RGB-färger. EPS är avsedd för trycksaker och är därför gjord i CMYK-färger. AI är filer för Adobe Illustrator och finns i både RGB- och CMYK-färger.

Typsnitt

Den grafiska profilen använder primärt två typsnitt: Open Sans för rubriker och Roboto för brödtext. Därtill används typsnittet Charter för längre texter där läsbarhet är extra viktigt.

Open Sans och Roboto kan laddas ner kostnadsfritt på Google Fonts. Charter kan laddas ner kostnadsfritt på Fontesk.

Instruktioner för att installera typsnitt på Windows-datorer finns här och på Mac-datorer finns här.

Mallar

För att göra det enkelt att följa den grafiska profilen finns ett antal mallar för Word, PowerPoint och Adobe InDesign.

Anslagsmallar
Brevmallar
PowerPoint-mallar
Övriga mallar

Not. på grund av begränsningar på filstorlek på hemsidan finns mallen för trafikfoldern ej uppladdad här.