Länna station

Länna är en bruksort med anor bort mot 1700-talet. Länna bruk var anledningen till att järnvägen mellan Uppsala och Länna byggdes från första början. Även om bruket idag är nedlagt finns det mycket att se och göra här.

Ett 250 år gammalt bruk

Foto: Lars Granström

Länna bruk öppnade 1760 och var anledningen till att järnvägen mellan Uppsala och Länna byggdes 1876. Bruket lades ner 1905, men än idag finns flera vackra bruksbyggnader kvar på området. Varför inte ta en rundtur och se på dem?

Restaurang Länna Bruk

På det gamla bruksområdet hittar du Restaurang Länna Bruk. Lokalerna har blivit renoverade och ombyggda med natursten för en rustik känsla och dessutom har en vinkällare byggts med vinprovningssal. Maten har grekiska influenser, men restaurangen serverar även klassiska grillrätter.

Länna Kunskapsskog

I Länna vårdar skogsägaren Holmen de omgivande ekskogarna och hagmarkerna som Länna Kunskapsskog. Här kan man vandra genom vårdade ädellövskogar och längs den återställda sjön och våtmarken Ältsjön som är hem till flera olika insekter och andra arter. Gör ett besök och lär dig mer om de svenska skogarna!

Dans eller picknick i Kopphagen

350 meter från stationen ligger Kopphagens dansbana i en skogsöppning. Det lokala byalaget driver dansbanan och en gång om året tar Swingkatten Lennakatten till Länna och bjuder upp till dans på dansbanan. Andra dagar är platsen perfekt för en mysig picknick.

Upplandsleden genom Länna

Upplandsleden, en 50 mil lång vandringsled genom hela Uppland, passerar vid Länna station. Leden är uppdelad i etapper och sträckorna närmast Länna lämpar sig mycket väl för barnfamiljer. Åt ena hållet går leden mot Almunge (10 km), åt det andra hållet mot Fjällnora (6,5 km). Varför inte ta tåget till Länna, vandra till Fjällnora eller Almunge och ta tåget/bussen tillbaka?


Historik om Länna

Länna station, troligen under sent 1890-tal. Foto: Jonas Sjöbergs samling/SRJmf arkiv

Utan Länna bruk hade inte Lennakatten funnits. Det var för transporter till och från vallonbruket i Länna som den 20 km långa järnvägen mellan Uppsala och Länna byggdes. Efter att järnproduktionen lades ner 1905 blev träindustrin viktig på orten.

Stationen hade från början tre spår, ett litet lokstall med tillhörande vändskiva och flera stickspår ner till bruksområdet. Stationen fick ett stort och präktigt stationshus, Länna var ju järnvägens viktigaste station. Med tiden kom ett fjärde spår att byggas, och lokstallet och vändskivan revs. 1947 rappades fasaden på stationshuset, så det fick sitt nuvarande utseende.

När SJ tog över järnvägen bytte de namn på stationen till Lännaholm för att undvika förvirring med andra orter som heter Länna. Efter persontrafikens nedläggning började SJ riva upp bangården och stationshuset såldes till en privatperson. När museitågen började köra 1974 fick föreningen därför snart bygga upp en ny plattform med en hållplatskur som ursprungligen kom från Bragevägen i Djursholm norr om Stockholm. Stationens namn är åter Länna, men ägaren av stationshuset har valt att behålla det gamla namnet Lännaholm på sitt hus.