Tävlingsregler

För tävling i Lennakattens sociala medier

  • Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa tävlingsvillkor. Du bekräftar också att du har ett fullständigt konto på Facebook/Instagram och följer Facebooks/Instagrams regler och riktlinjer.
  • Arrangörer för tävlingen är Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf). Tävlingen är ej associerad med Meta på något sätt.
  • Vinnarna väljs slumpmässigt bland de som deltar i tävlingen enligt de instruktioner som stod i tävlingsinlägget. Vinnarna på Facebook dras skilt från vinnarna på Instagram.
  • Vinnare i tävlingen är skyldiga att kontakta SRJmf genom DM/Messenger med samma konto som vinnaren deltog i tävlingen med. 
  • Kontakt måste tas av vinnaren inom 7 dagar från att vinnarna annonseras. Vinsten skickas ut per post senast 7 dagar efter att vi har fått nödvändiga uppgifter med vinnaren.
  • Vid kontakt behöver vinnare kunna uppge adress och eventuella kontaktuppgifter för att vi ska kunna lämna ut priset. Vi begär endast kontaktuppgifter nödvändiga för prisutdelningen och de kommer ej användas i annat syfte. Vi sparar kontaktuppgifterna högst två månader efter att tävlingen är avslutad.
  • Om vinnaren inte kontaktar oss eller inte uppger de nödvändiga uppgifter vi behöver för att kunna dela ut priset inom 7 dagar förbehåller SRJmf sig rätten att behålla priset eller dela ut det till någon annan deltagare i tävlingen.
  • Vinsten kan ej bytas ut mot kontanter eller annan vinst.